Kontakt

Ośrodek terapii uzależnień:

Centrum Neurospychiatrii "NEUROMED" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Borowska 181-187
50-553 Wrocław
telefon: 500 133 199, 71 786 43 44 (od 8:00 do 14:00)