Stop! - nie gram, wybieram życie

Informacje ogólne

Problem uzależnień behawioralnych staje się w dzisiejszych czasach coraz bardziej istotny. Z uwagi na styl i tempo życia, a także ze względu na zwiększony konsumpcjonizm i dostępność rozrywek, ludzie stają się bardziej narażeni na niekorzystny wpływ środowiska, w którym żyją. Pojawiają się nowe rodzaje uzależnień, takie jak uzależnienia od zakupów, objadania się, seksu, hazardu itp. Tego rodzaju uzależnieniom ulegają najczęściej ludzie młodzi, dlatego ważna jest interwencja już na wczesnym etapie rozwoju nałogu – może ona spowodować zminimalizowanie niekorzystnych skutków zdrowotnych i społecznych, jakie niesie ze sobą uzależnienie. Spodziewaną korzyścią jest utrwalenie stanu remisji i stymulacja do pozytywnej zmiany zachowań.

Uzależnienie dotyka nie tylko osoby chorujące, ale również ich bliskich (tzw. „współuzależnienie”), co powoduje konieczność kompleksowej terapii obejmującej także grupę tych ostatnich.s


Realizacja projektu „Stop! - nie gram, wybieram życie” ma na celu wspieranie procesu terapeutycznego poprzez oddziaływanie nie tylko na samego pacjenta, lecz również na jego najbliższe środowisko. Więcej informacji o programie terapeutycznym można uzyskać:

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.


Pobierz formularz